Tero Jaatinen Rakennustoimisto / Building Office

Rakennustoimisto Tero Jaatinen

OHJEITA KUNTOTARKASTUKSEEN

Tarkastus on aisitinvarainen, apuvälineinä on mm. pinta- ja rakennekosteus- sekä puunkosteusmittarit, pintojen lämpötilamittari, sähkörasioiden maadoituksen tarkastustesteri sekä savutesteri ja huoneilman CO2-mittari.

Rakennekosteusmittauksia tehdään tarpeen mukaan. Rakenteita ei pääsääntöisesti avata, avaamisiin on oltava jokin erityinen syy. Kuitenkin riskirakenteiksi todettuihin tehdään n. 100 mm rasiaporareiät (levyrakenteet) rakenteen kunnon selvittämiseksi. Kuntotarkastaja paikkaa tekemänsä reiät mahdollisuuksien mukaan tiiviiksi. Yleensä avaamisesta aiheutuu vähäisiä vaurioita ja jälkiä jotka jäävät omistajan viimeisteltäviksi.

Porauksiin ja mahdollisiin rakenteiden avaamisiin on aina saatava kiinteistön omistajan lupa.

TILAAJAN VELVOLLISUUDET

Tässä on oletettu, että tilaajana on rakennuksen myyjä/omistaja. Jos tilaaja on joku muu kaupan osapuoli, on tämän annettava myyjälle tiedoksi hänen velvollisuutensa.

Tilaaja huolehtii:

Rakennuksen dokumentit kuten suunnitelmat ja tarkastusasiakirjat sekä mahdollinen huoltokirja ovat käytettävissä. Tarkastuksessa päästään kulkemaan kaikkiin rakennuksen osiin kuten ullakot, yläpohjat, rakennuksen alapuoliset tilat. Luukut on oltava avattavissa ja tarvittavat portaat tai tikkaat käytettävissä. Ainakin yksi salaojakaivo on oltava nähtävillä ja sen kansi avattuna. Salaojajärjestelmän purkupaikka on oltava nähtävissä kuten purkuputki ojaan tms. Viemäröintikaivot ja tarkastusputket ovat helposti todennettavissa ja avattavissa. Pesutiloja ei kastella n. 2 vuorokauteen ennen tarkastusta. Ammetta sekä altaallista umpinaista suihkukaappia voi käyttää vapaasti kun ei kastella tilan rakenteiden pintoja. Lattiakaivot on puhdistettu hiuksista yms. jotta kaivon rakenteen kunto voidaan havaita.

Asuminen ennen tarkastusta on muuten normaalia asumista, kuitenkaan ei tehostettuja tuuletuksia, ikkunat ja ulko-ovet on oltava suljettuna vähintään 2 tuntia ennen tarkastusta. Tuoksuvien ruokien sekä kahvin valmistus ennen tarkastusta haittaa asuinilman aistimista, joten ne eivät ole suotavia.

Tilaajan velvollisuus on kertoa tietämistään mahdollisista ongelmista talossa, kuten kylmävuodot, putkien jäätymiset, kosteusongelmat. Muurahaiset, vaikka vain ajoittain ilmenevät, ja muut mahdollisesti talossa ilmenneet haitalliset hyönteiset on myös mainittava sekä hiirien tai muiden pieneläinten ajoittainenkin ilmaantuminen sisätiloihin tai rakenteisiin. Tilaajan on kerrottava tietämistään rakenteiden eroavuuksista talon rakennepiirustuksiin tai ilman rakennuslupaa tehdyistä toimenpiteistä.